ROZBUDOWUJEMY, ABY POMAGAĆ JESZCZE WIĘCEJ

Dodano: 14 września 2018

 Od stycznia 2019 rusza rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej. Lepsze warunki pracy, więcej łóżek – naszym celem jest możliwość udzielenia pomocy większej liczbie potrzebujących dzieci.

 

Do 2001 roku oddział dysponował jedynie 7 łóżkami, później liczba ta wzrosła do 9, a planowana rozbudowa to zwiększenie powierzchni i liczby miejsc do 12. Trzy dodatkowe łóżka to szybsza pomoc i możliwość prowadzenia dłuższych i bardziej skutecznych terapii.

Celem Fundacji od samego początku jest zbieranie środków, które pozwolą na modernizację Oddziału. Nie godzimy się na kompromisy i stale walczymy o lepszą jakość oraz więcej możliwości ratowania życia. 

 Chcemy stworzyć miejsce idealne do ratowania życia dziecka. Do naszych głównych założeń i priorytetów należą:

  • wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę monitorującą najważniejsze funkcje życiowe małych i dużych pacjentów,
  • zakup wysoce specjalistyczny sprzętów niezbędny do ratowania życia,
  • pozyskiwanie dostępu do diagnostycznych metod koniecznych do szybkiego i prawidłowego rozpoznania urazów,
  • dawanie lekarzom możliwości stosowania światowych i najbardziej nowoczesnych standardów leczenia dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
  • budowanie wysoce wykwalifikowanego i kompetentnego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego.

Bardzo dziękujemy za każde wsparcie dla naszej Fundacji. Dzięki Wam mamy możliwość realnego realizowania naszych celów i priorytetów.