Zespół

CERTYFIKATY ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ:
Certificate of Accreditation of a European Centre for Training of Anaesthesiologists
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - wpis na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w anestezjologii intensywnej terapii (4 miejsca rezydenckie)

 

LEKARZE:
Dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska – Kierownik Kliniki
Lek. med. Grażyna Barszczewska
Lek. med. Grażyna Bittner – z-ca ordynatora
Lek. med. Wojciech Buxakowski – z-ca ordynatora
Dr hab. n. med. Małgorzata Grześkowiak
Lek. med. Monika Kwiatkowska-Gorzelana
Lek. med. Elżbieta Migdał
Lek. med. Beata Niemiec-Krawczyńska
Lek. med. Hanna Nowak
Lek. med. Agnieszka Pietrzak
Dr n. med. Jowita Rosada-Kurasińska
Lek. med. Irena Sarnowska-Wroczyńska
Lek. med. Janusz Szpunar
Lek. med. Barbara Wójtowicz-Sprada

LEKARZE REZYDENCI:
Lek. med. Magdalena Juzwa-Sobieraj
Lek. med. Anna Wiernik

Oddział IX – Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej:
mgr piel. Katarzyna Górecka – pielęgniarka oddziałowa

Dział Anestezjologii Sali Operacyjnej:
Anna Koplin – pielęgniarka oddziałowa

Sekretariat Kliniki:
mgr Magdalena Podolecka


PROBLEMATYKA BADAWCZA ODDZIAŁU
1. Intensywne leczenie dzieci z urazami wielonarządowymi, sepsą i wstrząsem septycznym oraz niewydolnością wielonarządową.
2. Problemy anestezjologiczne podczas badań endoskopowych dzieci.
3. Ocena działania protekcyjnego anestetyków wziewnych w wybranych zabiegach cewnikowania serca i operacjach wad wrodzonych serca u dzieci.
4. „Pre-emptive analgesia” z zastosowaniem znieczulenia przewodowego jako alternatywa postępowania okołooperacyjnego w chirurgii onkologicznej u dzieci.
5. Ocena termoregulacji podczas dużych zabiegów operacyjnych u dzieci i jej wpływ na zaburzenia we wczesnym okresie okołooperacyjnym.
6. Analgosedacja dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii w ujęciu farmakokinetyczno-farmakodynamicznym.
7. Farmakokinetyka leków stosowanych u dzieci podczas znieczulenia ogólnego.
8. Ocena rytmów dobowych dzieci w Oddziale Intensywnej Terapii.


STATYSTYKI
Przyjęcia do Oddziału IX:

  • 2014 rok –188 przyjęć

Znieczulenia do zabiegów operacyjnych:

  • 2014 rok – 6 990 znieczuleń