Warto podjąć wszelkie starania, aby pomóc uratować choćby jeszcze jedno życie dziecka.

9-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej jest integralną częścią Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oddział jest odpowiedzialny za leczenie dzieci w stanach zagrożenia zdrowia i życia od urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Dysponując odpowiednią aparaturą zespół lekarsko-pielęgniarski może realizować wysokospecjalistyczne i interdyscyplinarne leczenie krytycznie chorych pacjentów we wszystkich grupach wiekowych przyjętych do oddziału z rozpoznaniem wstrząsu, urazu czaszkowo-mózgowego lub wielonarządowego, zatruć, po ciężkich, rozległych operacjach, a także wad genetycznych.

 

Aktualnie swoim zasięgiem Oddział obejmuje dzieci z całego regionu województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Większości udaje się uratować życie, a umieralność małych pacjentów naszej intensywnej terapii nie odbiega od światowych danych statystycznych, co jest dużym osiągnięciem. Część dzieci, mimo stabilizacji stanu klinicznego i ze względu na rozpoznanie przewlekłej choroby, wymaga czasowego lub stałego wspomagania oddychania z zastosowaniem respiratora w warunkach domowych. Jest to także nasze kolejne pole działania.

 

Dzięki nowoczesnym sprzętom i rozwiązaniom organizacyjnym dzieci po uzyskaniu poprawy w naszym oddziale są wypisywane do domu z respiratorem, umożliwiającym respiratoroterapię w warunkach domowych, a dalszą opiekę przejmuje Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci lub HELP Homecare, z którymi ściśle współpracujemy.

Oddział Intensywnej Terapii jest jednym z najbardziej wysokospecjalistycznych oddziałów w szpitalu, w którym podejmowane jest leczenie krytycznie chorych dzieci, dzieci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, dla których jedyną szansą na dalsze życie jest intensywna terapia. 

 

Leczenie w Oddziale Intensywnej Terapii ma charakter interdyscyplinarny. To tutaj krzyżują się drogi złożonych procesów terapeutycznych, a i tak każdego roku ponad 200 dzieci przyjmowanych jest z ostrą i przewlekłą niewydolnością oddechową i niewydolnością wielonarządową w przebiegu różnych schorzeń ogólnoustrojowych:
• Urazy wielonarządowe
• Sepsa i wstrząs septyczny
• Choroby nowotworowe
• Wrodzone wady rozwojowe jednego lub kilku narządów
• Stany po rozległych zabiegach operacyjnych

 

Dodatkowo niezwykle dynamiczny rozwój zaawansowanych procedur diagnostycznych, operacyjnych i leczniczych stawia coraz większe wyzwania przed intensywną terapią, dzięki czemu daje jeszcze większe szanse wyleczenia krytycznie chorych dzieci. Wymaga to wysoko wykwalifikowanego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oraz wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę oddziału intensywnej terapii. Do tej pory duży udział w doposażeniu naszego Oddziału miała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kilku sponsorów indywidualnych. Potrzeby jednak są wielkie.

szybka dostawa
szybka dostawa
szybka dostawa
szybka dostawa