Cele

Celem Fundacji jest wsparcie działalności Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, gdzie leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia od momentu narodzin aż do osiągnięcia pełnoletniości.

 

Nowy oddział – miejsce pełne życia
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej to miejsce, gdzie każdego dnia walczymy o zdrowie i przyszłe życie naszych pacjentów. Chcemy mieć pewność, że będziemy w stanie udzielić pomocy każdemu dziecku, które do nas trafi. Dlatego stworzyliśmy Fundację, która zbiera środki na modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu. Każde nasze działanie to szybsza i lepsza pomoc dla dziecka, które potrzebuje intensywnego leczenia.Oddział taki powinien:
• Być wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę monitorującą najważniejsze funkcje życiowe małych i dużych pacjentów
• Posiadać wysoce specjalistyczny sprzęt niezbędny do ratowania życia
• Mieć dostępne metody diagnostyczne konieczne do szybkiego i prawidłowego rozpoznania
• Mieć możliwość stosowania światowych i najbardziej nowoczesnych standardów leczenia dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia
• Zatrudniać wysoce wykształcony i niezwykle kompetentny zespół lekarsko-pielęgniarski

 

Bardzo wierzymy, że nam się uda.
Dla nas najważniejsze jest dziecko i to jego życie chcemy ratować!